SMyART - nina
   home
       nina nina
 
   
  Blog
Мисли на Рене Магрит
* „Не трябва да се плашим от дневната светлина само защото тя почти винаги осветява жалък свят.”

* „Ако сънят е превод на будния живот, будният живот също е превод на съня.”

* „Изкуството предизвиква мистерията, без която света не би могъл да съществува.”

* “Всичко, което виждаме крие друго нещо, и ние винаги искаме да видим какво е скрито зад това, което виждаме.”

* „Само мисълта може да наподобява. Тя наподобява, защото е това, което виждаме, чуваме или знаем; тя се превръща в това, което света ни предлага.”

* „Настоящето е изпълнено със силната миризма на посредствеността и атомната бомба.”

* „Живописта ми се състои от видими образи, които укриват нищото… те предизвикват мистерия и наистина, когато човек види някоя от моите картини, си задава простия въпрос „Какво означава това?” Всъщност не означава нищо, защото мистерията също не означава нищо, тя е непознаваема.”

* „Съзнанието обича непознатото. То обожава образи, които означават неизвестното, тъй като смисъла на самото съзнание е неизвестен.”

* „Животът ме задължава да правя нещо, затова рисувам.”

* „Да бъдеш сюрреалист означава не само да пазиш в съзнанието си спомените за това, което си видял, но и винаги да внимаваш за това, което никога не е било.”

* „Не съм детерминист, но и не вярвам в случайността. Тя служи на друго „обяснение” на света…”

* „Празнотата е единствената мистерия, останала за човека.”

* „Хората, които търсят символични значения (в моята работа) попадат в хватката на присъщите на образа мистерия и поезия. Образът трябва да бъде видян какъвто е. Нещо повече, картините ми не загатват първенство на невидимото пред видимото.”

Back  Back       Added on: 2009-08-12     By: Nina Pancheva-Kirkova
Help    |    Terms of use    |    Copyright © 2008 smyart.com.